W tym roku zaadoptowano ze schroniska 902 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 723 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 750 psów i ok. 30 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

tel. 22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - dyżur całodobowy w sprawach zwierząt
tel. 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
 

Inne formy komunikacji:

fax: 22 846-02-50; 22 868-06-34 w.4

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-17
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna Wolontariat

Wolontariat

W schronisku „Na Paluchu” obecnie działa 250 aktywnych wolontariuszy, czyli osób, które regularnie minimum raz w tygodniu przychodzą do schroniska na kilka godzin, a ponadto pracują zdalnie − piszą ogłoszenia i rozpowszechniają ja na portalach internetowych.

Wolontariusze działają w 20 grupach, które dzielą się obowiązkami. Niektóre grupy przypisane są do poszczególnych rejonów schroniska, inne zajmują się psami ze względu na specyfikę konkretnych ras (oddzielną grupę stanowią na przykład wolontariusze zajmujący się psami w typie bull). Dzięki temu wszystkie zwierzęta są objęte opieką, można łatwiej rozpoznać ich przyzwyczajenia, wady, zalety i potrzeby. 

Na czele każdej grupy stoi lider, który zarządza pracą i jest odpowiedzialny za przeszkolenie nowych wolontariuszy. Korzystają nawzajem ze swojego doświadczenia. Osoby z większym stażem są przewodnikami nowicjuszy. Z kolei nowe osoby często przynoszą świeże spojrzenie na działania grupy, mają nowe pomysły dotyczące promocji psów itd.

Liderzy grup biorą także udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla schroniska podczas konsultacji z dyrektorem placówki. W tym roku m.in. opracowali nowy Regulamin Wolontariatu, który precyzuje wiele kwestii i w którym przyjęli odpowiedzialność za swoje działania dla dobra zwierząt.

Aby zostać wolontariuszem trzeba być osobą pełnoletnią.

„Na Paluchu” wolontariat nie jest jedynie dodatkowym elementem funkcjonowania schroniska – jest jego sercem, wizytówką. Bez wolontariuszy realizacja wielu zadań byłaby niemożliwa. W schronisku znajduje się blisko 800 psów i 100 kotów, zatrudnionych jest ok. 50 osób. W dużej mierze to wolontariusze odpowiedzialni są za wyprowadzanie psów na spacery, za socjalizację, określenie problemów behawioralnych z jakimi zmagają się zwierzęta i pracę nad ich pokonaniem.

W wypadku bezdomnych zwierząt kluczową sprawą jest promocja adopcji. Pośród wolontariuszy jest wielu fotografów-amatorów, a także osób, które przygotowują teksty ogłoszeń adopcyjnych. Ich zaangażowanie jest pierwszym krokiem do zmiany losu bezdomnych zwierząt.

W 2016 roku powstał projekt WoloArt skupiający osoby z branży PR, reklamy, a także grafików i fotografów, którzy jako wolontariusze wspierają swoimi umiejętnościami działalność promocyjną schroniska.

Ale rola wolontariuszy nie kończy się na socjalizacji i promocji zwierząt. Są odpowiedzialni także za kontakt z osobami zainteresowanymi adopcją. Przeprowadzają  spacery przedadopcyjne, wizyty w potencjalnych domach, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych − utrzymują kontakt z ich nowymi rodzinami, służą radą, gdy pojawiają się problemy, odbywają wizyty kontrolne.

Poza pracą bezpośrednio związaną ze zwierzętami wolontariusze angażują się w akcje edukacyjne dotyczące zapobiegania bezdomności, dobrostanu zwierząt, relacji ludzko-zwierzęcych itd. W naszym schronisku odbywają się prowadzone przez wolontariuszy zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Działamy także w przestrzeni Internetu. Wolontariusze prowadzą stronę schroniska na Facebooku, która ma kluczowe znaczenie w promocji psów i szukaniu im domów. Ponadto prowadzą konta na Instagramie, Twitterze i Yotube.

Dzięki prężnej działalności wolontariatu na akcje promocyjne, które odbywają się w mieście wyjeżdża każdorazowo ok. 100 psów z wolontariuszami. W tym roku braliśmy udział m.in. w organizowanych przez Schronisko Warszawskim Dniu Zwierząt, Dniu Psa i Akcji Adoptuj Warszawiaka na praskiej plaży, a także w Pikniku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dogoterapii, w Marszu Nakarm Zwierzaka, Włochowskim Pikniku Aktywnych Mieszkańców, w Wyborach Kundelka Roku czy w inicjatywie Warszawa Jest Trendy – Dziecięcej Warszawie.

Za sukces uważamy fakt, że wolontariat cieszy się niezmierną popularnością. Od 2015 roku liczba wolontariuszy wzrosła z 180 do 250. Ponadto wiele osób, które nie mogą zadeklarować regularnych wizyt pomaga w schronisku doraźnie (bez umowy wolontariackiej).

Przydatne linki:

Jak zostać wolontariuszem w Schronisku na Paluchu

WoloArt

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie