W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3136 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 712 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 85 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

tel. 22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - dyżur całodobowy w sprawach zwierząt
tel. 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
 

Inne formy komunikacji:

fax: 22 846-02-50; 22 868-06-34 w.4

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna Wolontariat

Wolontariat

W schronisku „Na Paluchu” obecnie działa 270 aktywnych wolontariuszy, czyli osób, które regularnie minimum raz w tygodniu przychodzą do schroniska na kilka godzin, biorą udział w akcjach promocyjnych poza schroniskiem a ponadto pracują zdalnie − piszą ogłoszenia i rozpowszechniają ja na portalach internetowych.

Wolontariusze działają w 20 grupach, każda z nich ma swoich podopiecznych. Dzięki temu wszystkie zwierzęta są objęte opieką, można łatwiej rozpoznać ich przyzwyczajenia, wady, zalety i potrzeby. 

Na czele każdej grupy stoi lider, który zarządza pracą i jest odpowiedzialny za przeszkolenie nowych wolontariuszy. Liderzy grup biorą także udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla schroniska podczas konsultacji z dyrektorem placówki. W tym roku m.in. opracowali nowy Regulamin Wolontariatu, który precyzuje wiele kwestii i w którym przyjęli odpowiedzialność za swoje działania dla dobra zwierząt.

„Na Paluchu” wolontariat nie jest jedynie dodatkowym elementem funkcjonowania schroniska – jest jego sercem, wizytówką. Bez wolontariuszy realizacja wielu zadań byłaby niemożliwa. W schronisku znajduje się blisko 710 psów i 60 kotów, zatrudnionych jest ok. 50 osób. W dużej mierze to wolontariusze odpowiedzialni są za wyprowadzanie psów na spacery, za socjalizację, określenie problemów behawioralnych z jakimi zmagają się zwierzęta i pracę nad ich pokonaniem.

W 2016 roku powstał projekt WoloArt skupiający osoby z branży PR, reklamy, a także grafików i fotografów, którzy jako wolontariusze wspierają swoimi umiejętnościami działalność promocyjną schroniska.

Ze schroniskiem współpracuje też w ramach wolontariatu wielu fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
Fotowolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku jak i na różnych wydarzeniach w których bierzemy udział z psami.  Zdjęcia wykorzystywane są na stronie schroniska i portalach społecznościowych do ogłaszania zwierząt. Ponadto wybrane zdjęcia wykorzystujemy tez w materiałach promocyjnych: billbordach, ulotkach, kalendarzach. Dołącz do nas. Dowiedz się jak zostać Fotowolontariuszem.

Ale rola wolontariuszy nie kończy się na socjalizacji i promocji zwierząt. Są odpowiedzialni także za kontakt z osobami zainteresowanymi adopcją. Przeprowadzają  spacery przedadopcyjne, wizyty w potencjalnych domach, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych − utrzymują kontakt z ich nowymi rodzinami, służą radą, gdy pojawiają się problemy, odbywają wizyty kontrolne.

Poza pracą bezpośrednio związaną ze zwierzętami wolontariusze angażują się w akcje edukacyjne dotyczące zapobiegania bezdomności, dobrostanu zwierząt, relacji ludzko-zwierzęcych itd. W naszym schronisku odbywają się prowadzone przez wolontariuszy zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Działamy także w przestrzeni Internetu. Wolontariusze prowadzą stronę schroniska na Facebooku, która ma kluczowe znaczenie w promocji psów i szukaniu im domów. Ponadto prowadzą konta na Instagramie, Twitterze i Yotube.

Za sukces uważamy fakt, że wolontariat cieszy się niezmierną popularnością. Od 2015 roku liczba wolontariuszy wzrosła z 180 do 270. Ponadto wiele osób, które nie mogą zadeklarować regularnych wizyt pomaga w schronisku doraźnie (bez umowy wolontariackiej) w ramach Pomocy w Spacerach.

Dowiedz się jak zostać wolontariuszem w Schronisku na Paluchu.

Fotowolontariat

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie