W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna Wolontariat Nabór do wolontariatu

NABÓR DO WOLONTARIATU

Stale szukamy osób chętnych do pomagania naszym podopiecznym. W Schronisku na Paluchu mamy 270 wolontariuszy. Wolontariusz to osoba, która regularnie, długofalowo pomaga w schronisku w ramach umowy, która podpisywana jest na rok czasu. Jeśli nie możesz się zobowiązać na okres 1 roku zgłoś się do Pomocy w Spacerach.

Wolontariusze mogą działać w schronisku 7 dni w tygodniu w godzinach 10-16 (listopad-luty) i 10-17(marzec- październik)
Obecnie szukamy wolontariuszy do opieki nad psami.


PSY

Sekcja PSY W Schronisku na Paluchu obecnie działa 260 aktywnych wolontariuszy.

Do ich obowiązków należą:
spacery
szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych.
socjalizacja
pielęgnacja

Bycie wolontariuszem to odpowiedzialne zadanie. Wolontariusze to osoby, które regularnie pomagają w schronisku (min. raz w tygodniu po min 4 godziny) niezależnie od pogody, zarówno w upały jak i mrozy.Szukamy osób, które :

  • mają skończone 18 lat
  • mogą zacząć prace wolontariusza od zaraz
  • będą przychodzić regularnie min. raz w tygodniu na min. 4 godziny spacerów
  • lubią psy i się ich nie boją
  • zobowiążą się do regularnych wizyt w schronisku przez min. rok czasu
  • zaangażowane, odpowiedzialne, systematyczne, wytrwałe
  • potrafią pracować w grupie
  • umieją radzić sobie ze stresem
  • zaangażują się w promocję psów - będą aktywnie poszukiwać im domów poprzez pisanie ogłoszeń i zamieszczanie ich na wskazanych portalach internetowych, będą brały udział w akcjach promocyjnych poza schroniskiem

JEŚLI spełniasz wszystkie wymagania wypełnij formularz kandydata na wolontariusza i prześlij na adres: wolontariat@napaluchu.waw.pl. Wówczas otrzymasz materiały szkoleniowe oraz numer telefonu do lidera jednej z grup wolontariuszy, z którym umówisz się na pierwszą wizytę. Po okresie próbnym 3 - 6 miesięcy regularnych wizyt w schronisku (min. 3 w miesiącu po 4 godziny) i po uzyskaniu rekomendacji lidera grupy zostaniesz zaproszony na egzamin. Po zdanym egzaminie podpiszemy z Tobą umowę wolontariacką.

KOTY

 
Do zadań wolontariuszy należą:
 
•  czynności promocyjne m.in. pisanie ogłoszeń, doradztwo dla adoptujących w trakcie i po adopcji, udział w akcjach promocyjnych poza schroniskiem, promocja w mediach społecznościowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych/informacyjnych, robienie zdjęć (dla chętnych);
•   czynności socjalizacyjne m.in. praca z kotami lękliwymi, agresywnymi, w depresji;
•   wspieranie opiekunów w pracach m.in. porządkowych (sprzątanie kuwet, misek, dezynfekcja sal i klatek), karmieniu;
•   obserwacja kotów pod kątem wychwytywaniu problemów zdrowotnych i behawioralnych;
•   przeprowadzenie wizyt po adopcyjnych.
 
Wymagania
•   skończone 18 lat;podczas okresu przygotowawczego (min. 3 miesiące) gotowość do przychodzenia do schroniska w weekendy;
•   gotowość do wizyt w schronisku min. 3 razy w miesiącu na min. 4 godziny;
•   gotowość do podjęcia pracy wolontariusza od zaraz;
•   umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
•   umiejętność radzenia sobie ze stresem;
•   chęć do nauki, w tym poszerzanie wiedzy o kotach we własnym zakresie;
•   mile widziane doświadczenie w opiece nad kotami. 
 
Jeśli spełniasz te wymagania wypełnij  formularz kandydata na wolontariusza  i prześlij na adres: wolontariat@napaluchu.waw.pl
Kolejne etapy: Zostaniesz skontaktowany z doświadczonymi wolontariuszami, z którymi będziesz współpracować. Po min. 3 miesiącach i po uzyskaniu rekomendacji lidera grupy zostaniesz zaproszony na egzamin. Po zdanym egzaminie podpiszemy z Tobą umowę wolontariacką.