Warszawa, 14 listopada 2019 r.

Wynik naboru
na stanowisko pomocnicze

Pomoc administracyjna
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 
         W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa komisja wyłoniła do zatrudnienia:  
  • Panią Emilię Kresso - miejsce zamieszkania Warszawa
        Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko pomoc administracyjna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Emilia Kresso wykazywała dużą motywację do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku i chęć poszerzania swoich umiejętności. Ponadto pracowała już na tożsamym stanowisku i prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji i prowadzeniem spraw kancelaryjnych nie jest jej obce. Kandydatka była przygotowana do rozmowy, na pytania odpowiadała zwięźle i  rzeczowo.

Henryk Strzelczyk
Dyrektor
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3260 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 535 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.