Warszawa, dnia 28.07.2017 roku

 

Wynik naboru
na stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych

 

  W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa komisja wyłoniła do zatrudnienia:

 

         1. Panią Agnieszkę Arciszuk - miejsce zamieszkania Warszawa

 

       Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko