Strona główna Oferty pracy Młodszy Opiekun Zwierząt

Warszawa, dnia 3 lipca 2017r.
 

OFERTA PRACY:
Młodszy Opiekun Zwierząt (psy i koty)

Wymagania:

· Preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub wykształcenie kierunkowe (zoopsychologia, technik weterynarii i pokrewne)

· Empatia i wrażliwość na los zwierząt

· Umiejętność pracy w zespole

· Odporność na stres

· Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

· Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku

· Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)

· Wysoka kultura osobista

· Pracowitość

· Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

· Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)

· Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta

· Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji

· Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją

· obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie

· Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie

· Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy

· Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 12 lipca 2017 roku na adres: info@paluch.org.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.