W tym roku zaadoptowano ze schroniska 902 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 723 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 750 psów i ok. 30 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

tel. 22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - dyżur całodobowy w sprawach zwierząt
tel. 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
 

Inne formy komunikacji:

fax: 22 846-02-50; 22 868-06-34 w.4

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-17
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna Zgubiłeś zwierzę?

Zgubiłeś zwierzę?

Co zrobić, gdy zaginie pies lub kot?

Przede wszystkim należy szybko działać!

 • Skontaktuj się z pobliskimi schroniskami, na terenie Warszawy psy i koty trafiają do Naszego Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu" (Obowiązkowo odwiedzaj nasze schronisko przynajmniej raz w tygodniu i każdorazowo przeglądaj Fotograficzny Katalog, gdzie rejestrowane są na bieżąco wszystkie wpływające zwierzęta. Możesz zabrać ze sobą zdjęcie pupila i wywiesić je na schroniskowej tablicy ogłoszeń.)

 • Przeglądaj bazę OSTATNIO ZNALEZIONYCH na naszej stronie

 • Skontaktuj się ze Eko Patrolem 986

 • Stwórz plakat- ZGINĄŁ PIES +zdjęcie + gdzie + kontakt- rozwieś w różnych miejscach (nie tylko w miejscu gdzie zwierzę zaginęło - on/a się przemieszcza)

 • Stwórz ulotki- małą wersja plakatu- rozdawaj ludziom, rozmawiaj z nimi, niech widzą, że CI zależy

 • Wstaw informację ze zdjęciem na portale internetowe

 • Zwołaj ekipę poszukiwawczą- zaopatrzoną w smycze, plakaty i ulotki, taśmę klejącą, mapę i telefony.

 • Jeśli jest to pies ze schroniska, kontaktuj się z jego wolontariuszem- jest to osoba która na 100% nie przejdzie obojętnie obok tego i pomoże w działaniach!!

 • Pamiętaj, że przez 15 dni od momentu przybycia zwierzęcia do schroniska, podlega ono kwarantannie - podczas której obserwujemy jego stan zdrowia i zachowanie. W tym czasie nie można nikomu wydać zwierzęcia /za wyjątkiem prawowitego właściciela/ - tak więc jest to bezpieczny okres na podjęcie intensywnych poszukiwań "zguby". Po upływie tego czasu schronisko ma prawo oddać zwierze do adopcji!!!
   

PAMIĘTAJ

NIE PODDAWAJ SIĘ PO 1 DNIU!!

Nigdy nie rezygnuj z poszukiwań i cyklicznych wizyt w schronisku, bowiem zdarza się, że właściciele nawet po wielu miesiącach nieobecności pupila odnajdują go właśnie u nas!


CO NALEŻY MIEĆ NA UWADZE POSZUKUJĄC "ZGUBY"?

Zwierzęta pojawiają się czasami w schronisku po długim okresie od momentu zagubienia Zdarza się, że przypadkowy znalazca przygarnia zwierzę podejmując na własną rękę poszukiwania właściciela, a dopiero po nieskutecznych działaniach szuka dla niego nowych opiekunów lub zwraca je do schroniska. Dlatego po zagubieniu powinieneś przynajmniej raz w tygodniu odwiedzać schronisko. Schronisko  ma prawo już po 15 dniach od daty przybycia oddać zwierze do adopcji.

Pamiętaj, że zagubionym zwierzętom zdarza się nawet podróżować samotnie autobusami czy koleją- tak więc mogą się nieprzewidywalnie znaleźć w całkowicie innym rejonie. Podobne przypadki następują w sytuacji kradzieży zwierząt, kiedy to zostają one wywożone do innych czasami bardzo odległych miejsc w celu sprzedaży, a po nieudanych transakcjach porzuca się je lub oddaje do schroniska w zupełnie innej części kraju. Zdarza się także, że osoby podczas podróży, znajdując na obcym terenie tułające się lub ranne zwierze i nie znając okolicznego schroniska, przewożą je do swojego rejonu zamieszkania czasami bardzo odległego.Prowadź zatem poszukiwania także przez Internet oraz poprzez schroniska w innych miejscowościach.
 

OSTRZEŻENIE

Pamiętaj, że skoro doprowadziłeś do zagubienia pupila, nie zabezpieczając go uprzednio w oznaczenie identyfikacyjne (chip, tatuaż, numerek nadany przez Urząd Gminy czy adresatkę z numerem telefonu) - to twoje zwierze może być postrzegane jako świadomie porzucone czyli niczyje tzw. bezdomne. W takiej sytuacji nie możesz oczekiwać od innych, że będą próbowali Ciebie odnaleźć, zależy to tylko od ich dobrej woli i możliwości. Nawet jeśli podasz w schronisku dane o zagubieniu zwierzęcia i zamieścisz ogłoszenia na tutejszej witrynie internetowej czy w innych nośnikach medialnych, sam musisz precyzyjnie śledzić wszystkie informacje.

Musisz mieć świadomość, że może dojść do trwałego przygarnięcia Twojego pupila przez przypadkowego znalazcę lub przez osobę  adoptującą zwierze w schronisku. Schronisko oddaje zwierzę do adopcji w momencie kiedy według swojej najlepszej wiedzy i przy zachowaniu należytej staranności może stwierdzić iż jest to zwierzę bezdomne. Jeżeli zaniedbałeś poszukiwania, nie możesz rościć pretensji do Schroniska, a ewentualne dalsze postępowanie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W świetle takich okoliczności powinieneś wyciągnąć wnioski na przyszłość, zapewniając odnalezionemu lub nowemu  zwierzęciu właściwe oznaczenie tj. zapisany na obroży wodoodpornym markerem - numer telefonu oraz przypiętą adresatkę, a także oznakować zwierzę elektronicznie.