W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Lista darczyńców

Gorąco Dziękujemy

Fundacji Społeczno Kulturalnej "Blask"

za zorganizowanie na rzecz naszych podopiecznych koncertu charytatywnego w Centrum Handlowym Janki, dzięki czemu zwierzęta uzyskały wsparcie finansowe w wys. 2.550zł, 300kg karmy i pół tony posłanek.
Gorące podziękowania dla Redakcji
"Gazety Wyborczej"za nieodpłatne i cykliczne eksponowanie naszych Kącików Adopcyjnych, w piątkowej edycji ogłoszeń na żółtych stronach. Zapewnianie schroniskowym materiałom atrakcyjnej formy publikacji umożliwia nie tylko promocję świadomych adopcji lecz także edukację w szerokim zakresie oraz pozyskiwanie darów na rzecz schroniskowych zwierząt. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy za kwartalne przekazywanie schronisku wsparcia finansowego, uzyskiwanego z SMS-owych ogłoszeń czytelników dot. zwierząt.
Wielkie Podziękowania dla Redakcji Miesięcznika
"Cztery Łapy"za współorganizowanie z nami i obejmowanie Patronatem Medialnym akcji humanitarno-edukacyjnych mających na celu promowanie świadomej adopcji i zapobieganie powstawaniu przyczyn zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności za pomoc w przygotowaniach do prestiżowej akcji "Kochajmy Zwierzaki" w ramach "ZOOMARKETU2007". Gorące wyrazy wdzięczności składamy Pani Dorocie Szulc-Wojtasik Redaktor Naczelnej Miesięcznika za pozyskiwanie znaczącego wsparcia finansowego i rzeczowego dla naszych podopiecznych.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi

Targów Warszawskich - Biuro Reklamy S.A.

za umożliwienie nam nieodpłatnego udziału w charakterze wystawcy podczas Międzynarodowych Targów Zoologicznych - ZOOMARKET 2007 - co zwolniło nas z ponoszenia kosztów rzędu 4000 zł oraz za współpracę w zakresie medialnej promocji schroniska i naszych zwierząt. Dzięki akcji edukacyjno-humanitarnej "Kochajmy Zwierzaki" uzbieraliśmy do skarbonki kwotę w wys. 1,250 zł, a ponadto zwiększyło się zainteresowanie adopcjami naszych podopiecznych.
Gorące podziękowania dla Dyrekcji
Dom Development S.A.za nadzwyczaj cenne wsparcie finansowe w wys. 20.000 zł, które umożliwiło po zakończeniu modernizacji schroniska, zakup płyt ekologicznych i niezbędnych sprzętów, znacząco poprawiających byt "paluchowych" zwierząt.