W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Lista darczyńców

Serdecznie Dziękujemy

Elitarnemu Klubowi Kota Rasowego

za zaproszenie schroniska do udziału w II Międzynarodowej Wystawie Kota Rasowego i umożliwienie przeprowadzenia akcji humanitarnej, która zaowocowała uzbieraniem 100 kg karmy.
Nadzwyczaj gorące podziękowania dla Pracowników i Wychowanków

DOMU DZIECKA NR 9 W WARSZAWIE PRZY UL. KOROTYŃSKIEGO 13

za wsparcie naszych zwierząt okazałą ilością przytulnych posłanek na legowiska w tym materacyków, kołderek i ręczników.
Wielce Gorące Dzięki dla Zespołu

VIVA PRODUCTION SP. Z O.O.

za nieustanne wspieranie naszych sierściuchów cennymi darami, a także za przejawy serdeczności wobec schroniskowych pracowników i osób pomagających zwierzętom.
Serdecznie Dziękujemy

Wydawnictwu Nieznany Świat w W-wie oraz Andrzejowi Szmilichowskiemu
- pisarzowi i korespondentowi redakcyjnemu ze Szwecji

za wsparcie naszych zwierząt darowizną finansową, uzyskaną ze sprzedaży książek - podczas wieczoru autorskiego w Klubie Przyjaciół NŚ.
Najserdeczniejsze Podziękowania dla Centrali
PKO BP SA w W-wieza przekazanie na rzecz naszych podopiecznych hojnej darowizny finansowej w kwocie 6.000 zł.