W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Lista darczyńców

Serdecznie dziękujemy

Państwu Annie i Marcinowi Patro

za przekazanie Schronisku 4 bud dla psów, dużej ilości karmy i innych darów dla naszych podopiecznych.
Serdecznie Dziękujemy
Właścicielom, Pracownikom and Mr RON z  Hostelu Krokodylza przekazanie na rzecz bezdomnych zwierząt 140 kg karmy  oraz okazałej ilości posłań i innych akcesoriów.
Serdecznie Dziękujemy

Elitarnemu Klubowi Kota Rasowego
w Warszawie


za nieodpłatne zaproszenie Schroniska do udziału w Mikołajkowej Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych 2010r ,
co umożliwiło promocję schroniskowych kotów do adopcji,  rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i pozyskanie w ramach zbiórki darów  250 kg wysoko gatunkowej karmy, okazałej ilości posłań i innych akcesoriów dla zwierząt.
 
Serdecznie Dziękujemy

Portalowi Internetowemu Szerlok.pl
oraz Jego Użytkownikom


za zorganizowanie  w czerwcu 2010 r akcji medialnej o  humanitarnym charakterze -  dzięki której promowane zwierzęta z dziesięciu polskich schronisk pozyskały wsparcie rzeczowe w postaci wysoko gatunkowej karmy.
"Wirtualna Miska" dla "paluchowych" pensjonariuszy zapełniła się
300 kg smacznego pożywienia.
Serdecznie dziękujemy firmie
SONY Poland sp. z o.o. w Warszawieza przekazanie na rzecz naszych podopiecznych we wrześniu i październiku 2009 r. hojnych darów w postaci 200 kg karmy