W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Warszawa, 29 sierpnia 2017

OFERTA PRACY:
Młodszy Opiekun Zwierząt

Wymagania:

· Preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub wykształcenie kierunkowe (zoopsychologia, technik weterynarii i pokrewne)

· Empatia i wrażliwość na los zwierząt

· Umiejętność pracy w zespole

· Odporność na stres

· Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

· Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku

· Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)

· Wysoka kultura osobista

· Pracowitość

· Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

· Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)

· Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta

· Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji

· Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją

· obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie

· Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie

· Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy

· Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 10 września 2017 roku na adres: info@napaluchu.waw.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.