W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1306 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 733 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna BIP Oferty pracy
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (02-147), przy ul. Paluch 2 jest: Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 2, Warszawa (02-147).
2)    Inspektorem Ochrony Danych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest Pan Robert Panewczyński, e-mail: iod@napaluchu.waw.pl
3)    Administrator danych osobowych — Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (02-147),- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.
4)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
5)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i jego pracownicy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i jego pracownicy, podmioty z którymi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.  
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego skutków jak i realizacji obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
11)    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pobierz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Data ogłoszenia
Stanowisko i treść ogłoszenia Termin składania aplikacji Wynik
15.05.2018 Młodszy opiekun zwierząt 22.05.2018 31.05.2018* W toku
7.03.2018 Młodszy opiekun zwierząt 18.03.2018
5.03.2018 Lekarz weterynarii  15.03.2018
4.01.2018 Lekarz weterynarii 14.01.2018
2.01.2018 Młodszy opiekun zwierząt 21.01.2018
2017
6.12.2017 Technik weterynarii - laborant 15.12.2017  
4.12.2017 Zastępca dyrektora - kierownik ambulatorium 4.01.2018
22.11.2017 Młodszy opiekun zwierząt 3.12.2017  
16.10.2017 Lekarz weterynarii 29.10.2017  
6.10.2017 Kierownik ambulatorium 20.10.2017  
29.09.2017 Lekarz weterynarii 9.10.2017  
19.09.2017 Kierownik ambulatorium 3.10.2017  
29.08.2017 Młodszy opiekun zwierząt 10.09.2017  
31.07.2017 Inspektor ds. finansowo - księgowych 14.08.2017  
28.07.2017 Kierownik sekcji opieki bytowej 14.08.2017  
17.07.2017 Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych 25.07.2017
3.07.2017 odszy opiekun zwierząt  12.07.2017  
24.05.2017 Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt  9.06.2017  
30.05.2017 Technik weterynarii - laborant  12.06.2017
29.05.2017 Lekarz weterynarii 12.06.2017
3.01.2017 Zastępca dyrektora - kierownik ambulatorium 27.01.2017

* Proces rekrutacyjny przedłużony w dniu 22.05.2018