W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3255 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 660 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 16.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.

 Ogólne dane teleadresowe

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

tel. 48 22 868-06-34, faks: 48 22 846-02-50

Kontakt w sprawach zwierząt

tel. (00 48) 22 846-02-36, 868-15-79

Bezpośredni kontakt całodobowy do Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt
Nr konta dla darowizn

CitiBank Handlowy, 76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

z dopiskiem: "darowizna na rzecz Schroniska"

Konto wyłącznie do przekazywania darowizn

Nr konta Schroniska CitiBank Handlowy, 54 1030 1508 0000 0005 5005 0013

Konto rozrachunkowe dla dostawców usług i materiałów
Dyrektor Schroniska Henryk Strzelczyk

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: dyrektor@napaluchu.waw.pl
Główny Księgowy

mgr Jerzy Dąbrowski

tel. 22 868-06-34 w. 3

e-mail: ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
Kierownik Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt
Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt
mgr Grzegorz Sandomierski

tel. bezpośrednie: 22 846-02-36, 22 868-15-79
e-mail: kier.bpia@napaluchu.waw.pl
e-mail: ba@napaluchu.waw.pl
Kierownik Ambulatorium lek. wet. Mateusz Miedzik

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: mmiedzik@napaluchu.waw.pl
Sekcja promocji i wolontariatu

specjalista ds. promocji i dydaktyki
koordynator wolontariatu
mgr Magdalena Migdał

tel. 22 868-06-34 w. 2
e-mail: promocja@napaluchu.waw.pl

Sekcja administracji starszy specjalista ds. administracyjno-biurowych mgr Mariusz Maj

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: mmaj@napaluchu.waw.pl

Kancelaria Schroniska

referent ds. kancelaryjnych mgr Agnieszka Arciszuk

tel. 22 868-06-34 w.1
e-mail: info@napaluchu.waw.pl
Radca Prawny Anna Portalska-Brzóska
Inspektor Ochrony Danych (DPO)
e-mail: iod@napaluchu.waw.pl

  

Wprowadzono: 16 listopada 2012 r. (Mariusz Maj)

Aktualizowano: 24 października 2018 r. (Mariusz Maj)