W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1306 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 733 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 Ogólne dane teleadresowe

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

tel. 48 22 868-06-34, faks: 48 22 846-02-50

Kontakt w sprawach zwierząt

tel. (00 48) 22 846-02-36, 868-15-79

Bezpośredni kontakt całodobowy do Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt
Nr konta dla darowizn

CitiBank Handlowy, 76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

z dopiskiem: "darowizna na rzecz Schroniska"

Konto wyłącznie do przekazywania darowizn

Nr konta Schroniska CitiBank Handlowy, 54 1030 1508 0000 0005 5005 0013

Konto rozrachunkowe dla dostawców usług i materiałów
Dyrektor Schroniska Henryk Strzelczyk

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: dyrektor@napaluchu.waw.pl
Główny Księgowy

mgr Jerzy Dąbrowski

tel. 22 868-06-34 w. 3

e-mail: ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
Kierownik Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt
Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt
mgr Grzegorz Sandomierski

tel. bezpośrednie: 22 846-02-36, 22 868-15-79
e-mail: kier.bpia@napaluchu.waw.pl
e-mail: ba@napaluchu.waw.pl
Kierownik Ambulatorium lek. wet. Mateusz Miedzik

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: mmiedzik@napaluchu.waw.pl
Sekcja promocji i wolontariatu

specjalista ds. promocji i dydaktyki
koordynator wolontariatu
mgr Magdalena Migdał

tel. 22 868-06-34 w. 2
e-mail: promocja@napaluchu.waw.pl

Sekcja administracji specjalista ds. administracyjno-biurowych mgr Mariusz Maj

tel. 22 868-06-34 w. 1
e-mail: mmaj@napaluchu.waw.pl

Kancelaria Schroniska

p.o. referent ds. kancelaryjnych mgr Agnieszka Arciszuk

tel. 22 868-06-34 w.1
e-mail: info@napaluchu.waw.pl
Radca Prawny Anna Portalska-Brzóska

  

Wprowadzono: 16 listopada 2012 r. (Mariusz Maj)

Aktualizowano: 25 stycznia 2018 r. (Mariusz Maj)